Senaste inläggen

Förenkla ditt företags administrativa arbete

Förenkla ditt företags administrativa arbete

Om du gör administrativt arbete hos ett företag vet du redan hur mycket tid som går åt för lönehantering och bokföring. Som tur är finns det idag flera program som för denna processen enklare. Här kan du läsa mer om exempel på dessa program och hur det kan hjälpa ditt […]

Så blir företaget mer miljövänligt

Så blir företaget mer miljövänligt

Många företag önskar att de hade en tydligare miljöprofil och att de kunde minska sitt klimatavtryck. Med några enkla förändringar kan arbetsplatsen snabbt bli mer miljövänlig. Genom att källsortera och minska slöseriet av resurser kan verksamheten bli mer hållbar. Att skapa en miljövänlig arbetsplats kan för många kännas krångligt. De […]

Därför borde chefer gå på ledarskapsutbildning

Det är allmänt känt att bra chefer hjälper företag att växa och frodas. Med en bra chef mår personalen bättre och jobbar hårdare i och med att deras chef motiverar dem på rätt sätt. För att utveckla ditt ledarskap kan du gå på ledarskapsutbildningar. En sak som är väldigt viktig […]

Säkerhet för kontoret

Säkerhet är a och o i dagens samhälle och ditt kontor är inget undantag. Det är en självklarhet att man ska kunna känna sig trygg på sin arbetsplats – oavsett var man jobbar. Lugna och harmoniska anställda kan koncentrera sig på sitt arbete och presterar bättre. Här nedan följer användbara […]

Viktigt med hållbarhetsredovisning för företag

Hållbarhetsredovisning handlar i det stora hela om att företag ska arbeta för långsiktig hållbarhet när det kommer till miljö och socialt ansvar. Detta är numera något stora företag måste rapportera och bevisa att de når upp till de stor kraven som ställs. Genom att ta in en extern firma som […]

Så känner du dig säker på kontoret

Så känner du dig säker på kontoret

Det finns säkerhetsaspekter att ta hänsyn till på alla kontor. I många fall handlar det om att skydda känsliga uppgifter. I andra handlar det om att skydda personalen från yttre hot. Med en sund säkerhetskultur och andra åtgärder kan ni skapa en arbetsplats som både är och känns säker för […]