Arbetsmiljöfrågor handlar inte bara om tunga lyft och giftiga ämnen. De handlar även om ergonomi, arbetstid, raster m.m. Att överblicka alla regler och veta vilka som gäller är inte alltid så enkelt, och denna sida syftar till att hjälpa undrande att ta reda på vilka regler som gäller på deras arbetsplats.